Vind uw stofzuigerzak in twee eenvoudige stappen!
Top  >  Bescherming van de privacy

Informatie over gegevensbescherming

Gegevensbescherming
Wij gaan op verantwoorde wijze om met uw persoonsgegevens. Dat is voor ons de standaard aanpak. Daarom laten we u weten dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen in geautomatiseerde bestanden en dat ze, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese reglementering inzake gegevensbescherming, worden gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij zullen uw bestanden uitsluitend voor commerciële doeleinden opslaan en in ons bedrijf gebruiken als u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent. In dat verband hebt u de mogelijkheid om uw toestemming te geven op alle plaatsen op onze websites waar uw persoonsgegevens worden gevraagd. U kunt vervolgens uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail of brief te sturen. In het algemeen vraagt de Melitta-bedrijvengroep u niet om persoonsgegevens te verstrekken voor het gebruik van haar websites. Dat betekent dat u de websites kunt bekijken zonder dat u zich hiervoor moet registreren.

Wedstrijden, nieuwsbrief, contact
In bepaalde gevallen is het inzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens nodig voor deelname aan een wedstrijd, het aanvragen van nieuwsbrieven of de levering van materiaal en stalen. De Melitta-bedrijvengroep verzamelt uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking. Als u ons geen toestemming hebt verleend om uw gegevens voor commerciële doeleinden op te slaan, worden deze daarnaast uitsluitend gebruikt voor het welbepaalde doel in kwestie; bv. als u deelneemt aan een wedstrijd, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het bepalen van de winnaar van de wedstrijd en worden ze vervolgens onmiddellijk verwijderd. 

Geen overdracht aan derden
De Melitta-bedrijvengroep verbindt zich ertoe om uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden via verkoop, verhuur, uitwisseling of andere vormen van toelevering.

Downloaden
Het downloaden van programma's gebeurt op eigen risico. Voor zover dit wettelijk toegestaan is, aanvaardt de Melitta-bedrijvengroep geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de installatie en/of het gebruik van software die van de downloadzone afkomstig is. Niettegenstaande actuele viruscontroles, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door computervirussen binnen de reikwijdte van de wettelijke voorschriften.

Cookies
"Cookies" zijn tekstbestandjes die het gebruik van onze online diensten vergemakkelijken. Onze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Uw privacy blijft dus beschermd. Ze bevatten evenmin uw e-mailadres en geven ons geen informatie over wie u bent. De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser echter wijzigen om dit te beletten. 

Logging
Uw toegang tot deze website wordt gelogd. De Melitta-bedrijvengroep behoudt zich het recht voor om deze informatie uitsluitend te gebruiken voor anonieme statistische evaluaties en aldus haar diensten en websites te verbeteren.

Recht op informatie
U heeft ten alle tijde het recht om informatie te ontvangen over de gegevens die over u worden bijgehouden. Deze informatie bevat de afkomst en de ontvangers van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. Uw aanvraag stuurt u ons schriftelijk of via email aan de adresgegevens vermeld op de “Wettelijke bepalingen” pagina van onze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”, (tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruiken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag via de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies voorkomen, als u dit zo instelt in uw internetbrowser; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen benutten. Bovendien kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren. Deze is beschikbaar onder de volgende link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming treft u aan onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html resp. onder http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-Masking) te waarborgen.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens uit AdWords en de double click-cookie voor statistische doeleinden te evalueren. Als u dit niet wenst, kunt u dit via het Beheer van advertentievoorkeuren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl) uitschakelen.